Yearly Archive: 2021

Network Packet Brokers Network Visibility Packet Loss Matters 0

Network Packet Brokers Network Visibility Packet Loss Matters

Dedicated hardware acceleration provides a Zero packet loss architectureFiltering of traffic so that each monitoring or inline security tool receives exactly the right dataSSL decryption to quickly detect emerging threats encrypting exploits within application...

Purpose Built Network Visibility forPublic Clouds 0

Purpose Built Network Visibility for
Public Clouds

Ixia’s CloudLens SaaS is a software as a service (SaaS) platform for cloud visibility.It is a collection of Amazon Web Services (AWSs) coordinated to support cloud agilityand allowing for horizontal scale. At its core,...

Protein – Strukturforutsigelse 0

Protein – Strukturforutsigelse

Introduksjon Proteinstruktur forutsigelse fra en sekvens er et av problemene med høy fokus for forskere. Dette er en veldig nyttig anvendelse av bioinformatikk ettersom de eksperimentelle teknikkene som røntgenkrystallografi er tidkrevende. Det grunnleggende spørsmålet...

Malware, spyware, adware or trojan – Hva er oppstyret? 0

Malware, spyware, adware or trojan – Hva er oppstyret?

Introduksjon: Svært ofte omtales skadelig programvare som virus, trojanere, oppringere, adware og sypware. Å være kunnskapsrik om hvordan man diagnostiserer en tjeneste som kjører som en skadelig programvare, er en viktig del av kampen...

En sak for fremtidig karriereplanlegging 0

En sak for fremtidig karriereplanlegging

Forstyrrelser. Uforutsette hendelser. Misviste strategier. Alt dette er mulig for bedrifter og også for karriere. I 2020 trenger vi ikke å se særlig langt tidligere for å se hvordan de beste forretnings- og karriereplanene...

Utgangspunktet for Simplex 0

Utgangspunktet for Simplex

Simplex er en metode som brukes i lineære programmeringsproblemer for å få løsninger på lineære programmeringsproblemer. Som en oppsummering innebærer et lineært programmeringsproblem å bestemme maksimums- eller minimumsverdien til en objektivfunksjon gitt et sett...

Datavitenskap og forskjellige teknikker 0

Datavitenskap og forskjellige teknikker

Data Science er et begrep som blir ganske populært i disse dager. Men hva betyr dette og hvilken type ferdigheter trenger du? I denne artikkelen skal vi svare på disse spørsmålene i tillegg til...

Vedta en ikke-egoisk modell for terapi 0

Vedta en ikke-egoisk modell for terapi

Introduksjon: Mye av det som motiverer for menneskelig atferd er handling som tjener individets ego. Begrepet slik det brukes her, kan ikke ha direkte tilknytning til det psykoanalytiske synet på ego som er konseptualisert...

Porters Four Corners Revisited 0

Porters Four Corners Revisited

Michael Porters Four Corners -modell er et flott verktøy som brukes for bedre klarhet i konkurransedyktig intelligens (CI), sammenlignet med en SWOT -analyse. Selv om modellen med fire hjørner har eksistert en stund, begynner...