Network Packet Brokers Network Visibility Packet Loss Matters

Dedicated hardware acceleration provides a Zero packet loss architectureFiltering of traffic so that each monitoring or inline security tool receives exactly the right dataSSL decryption to quickly detect emerging threats encrypting exploits within application trafficDynamic filter compiler handles all filter rule complexities automatically – no overlapping filter rule headachesAggregation of traffic from multiple TAPs or … Read more

Purpose Built Network Visibility for
Public Clouds

Ixia’s CloudLens SaaS is a software as a service (SaaS) platform for cloud visibility.It is a collection of Amazon Web Services (AWSs) coordinated to support cloud agilityand allowing for horizontal scale. At its core, it is an implicit microservices architecturethat is orchestrated via application program interfaces (APIs). As a serverless design,it meets the cloud needs … Read more

Høyere utdanning må møte utfordringene og mulighetene som presenteres av COVID-19

En ting vi alle har begynt å sette pris på siden ankomsten av Corona-viruspandemien har vært viktigheten av forskere og de som støtter dem. Det er klart for verden at inntil det er en vaksine, er det ingen reell sjanse for å bringe situasjonen under kontroll. Regjeringer har forsøkt å slite med behovet for å … Read more