Opprinnelsen til ordene sjaman og sjamanisme

I begynnelsen forstår denne forfatteren at ordene sjaman og sjamanisme ikke er relevante for den indianske kulturen, og det er de som har begynt en bevegelse mot bruken når det gjelder de indianske kulturer; Imidlertid er det nå en del av den aksepterte dialogen om esoteriske praksiser fra urfolk over hele verden. Videre er det … Read more

x