Første prinsipper tenkning

Hva tenker de første prinsippene? Første prinsipper tenkning er handlingen om å redusere noe ned til de mest grunnleggende delene du vet er sanne, og bruke det som grunnlaget for å bygge opp derfra. Det innebærer å grave dypere og dypere til du sitter igjen med bare grunnlaget for en situasjon. Aristoteles beskrev et første … Read more

x