Protein – Strukturforutsigelse

Introduksjon Proteinstruktur forutsigelse fra en sekvens er et av problemene med høy fokus for forskere. Dette er en veldig nyttig anvendelse av bioinformatikk ettersom de eksperimentelle teknikkene som røntgenkrystallografi er tidkrevende. Det grunnleggende spørsmålet er hvordan vi kan forutsi 3D-formen til et protein ut fra aminosyresekvensen. Nå skal vi se hvordan vi kan forutsi proteinstrukturen … Read more

x