Høyere utdanning må møte utfordringene og mulighetene som presenteres av COVID-19

En ting vi alle har begynt å sette pris på siden ankomsten av Corona-viruspandemien har vært viktigheten av forskere og de som støtter dem. Det er klart for verden at inntil det er en vaksine, er det ingen reell sjanse for å bringe situasjonen under kontroll. Regjeringer har forsøkt å slite med behovet for å … Read more

Skreddersydde keyloggers som et instrument for nettkriminalitet – for lett å lage og bruke

På bare et par år har vi databrukere lært mye om trusler på nettet. Det er ikke nødvendig å forklare hva “spyware” betyr – vi vet det alle. Eller gjør vi det? Hvis programvare samler inn informasjon uten brukernes kunnskap og overfører den, blir et slikt program vanligvis merket med “spionprogrammer” uansett hvor verdifull denne … Read more

x