Høyere utdanning må møte utfordringene og mulighetene som presenteres av COVID-19

En ting vi alle har begynt å sette pris på siden ankomsten av Corona-viruspandemien har vært viktigheten av forskere og de som støtter dem. Det er klart for verden at inntil det er en vaksine, er det ingen reell sjanse for å bringe situasjonen under kontroll. Regjeringer har forsøkt å slite med behovet for å … Read more