Tagged: Vedta

Vedta en ikke-egoisk modell for terapi 0

Vedta en ikke-egoisk modell for terapi

Introduksjon: Mye av det som motiverer for menneskelig atferd er handling som tjener individets ego. Begrepet slik det brukes her, kan ikke ha direkte tilknytning til det psykoanalytiske synet på ego som er konseptualisert...