Tagged: virksomhetsvekst

Hvorfor Data Analytics endrer måten for virksomhetsvekst 0

Hvorfor Data Analytics endrer måten for virksomhetsvekst

Begrepet Dataanalyse er en prosess der datasett analyseres og inspiseres for å samle informasjon. Av den innsamlede informasjonen trekkes konklusjoner. Mange teknikker og teknologier brukes, for eksempel rengjøring, transformering og modellering av data for...